Alles is wit, koud en bedekt. Sneeuw en ijs geven ons een geheel ander landschap. Het wegdek krijgt tevens een complete make-over. Automobilisten rijden over het algemeen een stuk rustiger en veiliger. Groot gelijk, aangezien bij sneeuwval de wegen spiegelglad zijn.

Hoe zit het nou precies wanneer u iets of iemand aanrijdt met schade tot gevolg? Op grond van de Wegenverkeerswet geldt het uitgangspunt dat de eigenaar of houder van een op de weg rijdende motorrijtuig dat betrokken is bij een verkeersongeval aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Alleen overmacht kan deze aansprakelijkheid dan nog wegnemen. In het algemeen vormen slechte weersomstandigheden geen grond voor overmacht.

Ten aanzien van de hoogte van de schade kan het zo zijn dat de benadeelde – degene die schade lijdt – zelf heeft bijgedragen aan de aanrijding. “Eigen schuld dikke bult”. Voor eigen schuld geldt dat bij een aanrijding tegen fietsers en voetgangers de automobilist tenminste 50% van de schade moet betalen, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Er is sprake van eigen schuld op het moment dat de benadeelde zich anders heeft gedragen dan een redelijk mens onder de gegeven omstandigheden zou doen. Hoeveel schade u moet vergoeden is dus sterk afhankelijk van het gedrag van de benadeelde.

Heeft u toevallig een vraag over schade veroorzaakt door een aanrijding of heeft u een hele andere vraag over schade en aansprakelijkheid, dan staat Wetswinkel Nijmegen voor u klaar om u hierbij te helpen!

Meer weten of advies nodig. Schroom dan niet om contact op te nemen met Wetswinkel Nijmegen.s