Fysiek afscheid nemen is de start van het rouwproces, maar hoe doe je dat op afstand? En moet dit altijd op afstand? Welke alternatieven zijn er? We spraken een aantal professionals die deze vragen momenteel vaak krijgen. Toch gelden die vragen niet voor iedereen. Mensen die bijvoorbeeld geen dierbaren nalaten. Wanneer mensen komen te overlijden die zo eenzaam leven dat ze geen contact meer hebben met familie, kennissen of vrienden, is er helemaal niemand die de uitvaart kan of wil organiseren. In deze gevallen zal de gemeente Nijmegen de uitvaart regelen en even­tuele laatste wensen uitvoeren. Ook is het gebruikelijk dat de stadsdichter een gedicht voorleest tijdens de uitvaart.

Soms zijn er wel nabestaanden, maar is er toch geen geld om de uitvaart van te betalen. Dat komt voor in gevallen waarbij de overledene geen geld nalaat en deze ook niet is verzekerd voor de uitvaart. Als de nabestaanden dan ook geen geld hebben om de uitvaart te kunnen betalen, kunnen zij in sommige gevallen aanspraak maken op Bijzondere bijstand.

Nabestaanden die willen weten of ze (een deel van) de kosten van de uitvaart kunnen betalen met Bijzondere bijstand kunnen contact opnemen met het Loket Zorg en Inkomen.

Loket Zorg en Inkomen
Mariënburg 30, Nijmegen
024 329 90 00

‘Bewust worden worden van wat kán’

Als je in deze al moeilijke tijd te maken krijgt met een sterfgeval, is dat extra moeilijk. Bijzonder pijnlijk bovendien, als de uitvaart niet alle elementen bevat die de overledene en nabestaanden graag hadden. Ga je op de berichtgeving in de media af, dan ontstaat gemakkelijk het beeld dat veel zaken momenteel onmogelijk zijn. Uitvaartonderneemster Heidie van den Heuvel wil juist benadruk­ken wat wél kan: “Ik hoor schrijnende verhalen van nabestaanden die hun dierbare niet zelf mochten verzorgen, niet thuis op mochten baren of laten balsemen en daardoor geen afscheid konden nemen zoals zij dat wilden.

Als zij achteraf beseffen dat dit bij een andere uitvaartondernemer wél had gekund, is dat hartverscheurend.” Heidie komt persoonlijk bij jullie thuis om alles door te spreken. De enige beperking is het maximum aantal personen dat een uitvaart en condoleance kan bijwonen, maar het is goed mogelijk om mensen verspreid tóch allemaal afscheid te laten nemen. Verder ziet Heidie dat mensen de intimiteit van een kleine groep als warm ervaren en dat er nieuwe rituelen ontstaan: “We sturen een herinneringskaartje mee met de rouwkaart, waarop een herinnering aan de overledene kan worden geschreven. Vervolgens wordt het kaartje terug gestuurd naar de familie. Zij ontvangen zo bijzondere verhalen. Soms zijn die zelfs nieuw voor hen.”

Van den Heuvel Uitvaartverzorging & Uitvaarthuiys Klein Alverna
Graafseweg 780, Wijchen

Heidie van den Heuvel
06 54 99 07 48
info@vandenheuveluitvaartzorg.nl

www.vandenheuveluitvaartzorg.nl