Stichting Wetswinkel Nijmegen

Wetswinkel Nijmegen geeft gratis juridisch advies in Nijmegen en omstreken.

Het opbouwen van de naamsbekendheid van een onderneming kost tijd, geld en een hoop inspanning. Het is dan erg vervelend om te constateren dat een ander bedrijf eenzelfde of een soortgelijke handelsnaam voert. Hoe kan je hier tegen optreden?

Om misleiding en verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet een ondernemer handelsnaambescherming. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam kan elke naam zijn waarmee een onderneming wordt aangeduid, denk bijvoorbeeld aan Bakkerij Janssen, of Autohandel de Vries Nijmegen. Ook een domeinnaam kan onder omstandigheden als handelsnaam kwalificeren. De onderneming die een handelsnaam als eerste in het maatschappelijk verkeer is gaan voeren, geniet op grond van de Handelsnaamwet bescherming. Hiervoor is voldoende dat de handelsnaam in het openbaar wordt gebruikt op bijvoorbeeld de website, briefpapier, advertenties etc. Het is op grond van de Handelsnaamwet verboden om een jongere handelsnaam te voeren indien daardoor verwarring met een oudere onderneming te vrezen is. Hiervoor is vereist dat in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Bij de aard van de onderneming moet je denken aan het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. De ondernemer die kan aantonen dat hij de handelsnaam eerder voerde dan het andere bedrijf, kan bij de rechter een verbod op het voeren van die handelsnaam vorderen.

wetswinkelnijmegen.nl