Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. We vroegen vier gemeenten in het Rijk van Nijmegen naar hún goede voornemens en hoe zij deze concreet willen maken. In andere woorden: hoe goede bedoelingen worden omgezet in goede voornemens en vervolgens in daadwerkelijk handelen.

Drs. H.M.F. Bruls: Burgemeester van Nijmegen

Drs. H.M.F. Bruls: Burgemeester van Nijmegen

“Het begin van een nieuw jaar is onlosmakelijk verbonden met het maken van goede voornemens. Nadenken over wie je nu echt wilt zijn. De meest populaire: stoppen met roken, gezonder eten en meer bewegen. Maar, meer tijd doorbrengen met familie en vrienden en vrijwiligerswerk doen, scoren ook altijd hoog.

Hoewel de traditie van goede voornemens al oud is, toch leert onderzoek dat onze goede intenties een gemiddelde levensduur hebben van 12 dagen. Omdat we toch minder gemotiveerd blijken dan gedacht. Of omdat het te behalen doel een brug te ver is of we veel te hard van stapel lopen. Stapsgewijs werken met realistische doelstellingen en met kleine veranderingen beginnen, lijkt een betere garantie op succes. En dan niet beginnen op 1 januari maar er het hele jaar mee bezig zijn. Want met voornemens alleen ben je er niet! Ik sluit mij aan bij de woorden van een Belgisch dichter die zei: “Goede voornemens zijn een stellage. Je kunt er niet in wonen. Je dient het aan te kleden met goede daden.”

De goede voornemens van de gemeente Nijmegen om een inclusieve, sociale, vitale, duurzame en bruisende stad te zijn, kunnen alleen maar worden waargemaakt als wij er met zijn allen voor gaan. Samen deze intenties omzetten in daden. Ervoor zorgen dat Nijmegen een plek is waar het fijn wonen en werken is.

Een plek waar iedereen mee kan doen. Waar ruimte is voor vrijheid van meningsuiting en respect voor elkaar. Waar geschiedenis zich vermengt met het heden en een open blik op de toekomst. Old city, young vibe. Ik wens u allen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe.”

Marriët Mittendorff: Burgemeester HeumenMarriët Mittendorff: Burgemeester Heumen

“Hallo Nijmegen! Een heel goed 2020 gewenst vanuit de gemeente Heumen

Gevraagd naar onze voornemens…Tja, wat heeft een gemeente voor alle mensen die in de gemeente wonen, werken, recreëren zoal te wensen, meer dan veiligheid, welzijn, leefbaarheid, geborgenheid, respect en duurzaamheid. Nou, dan komen we bij een wensenlijstje dat al die dingen helpt waar te maken. Meer woningen voor jong en oud, wegen die je veilig naar je plek van bestemming brengen, wijken waar je goede contacten hebt, initiatieven waar je draagvlak voor en hulp bij krijgt, je gehoord voelen als je een oplossing voor een probleem aandraagt, hulp als je dat nodig hebt, niet belemmerd worden door onzinnige regels, zien dat fouten gecorrigeerd en misstanden aangepakt worden en kunnen geloven in een toekomst voor volgende generaties. Hoe we dat in Heumen doen? Door plannen te maken voor met name duurzaamheid, aanpak ondermijning, hulp, recreëren, wonen, participatie en nog veel meer en vooral door die uit te voeren al dan niet met anderen. Daar kunnen we heel gewichtig over doen, maar mensen worden vaak blij van kleine dingen. Zo hebben we in de dagen rond kerst en nieuwjaar een ijsbaantje in het centrum van Malden.

De schoolklassen die elkaar afwisselen hebben lol, de ouderen die er naar kijken vermaken zich, en waarschijnlijk levert het de plaatselijke ondernemers nog geld op ook. En met elkaar hebben we een goede sfeer. En op onze nieuwjaarsreceptie is er een filmpje over allerlei initiatieven in onze gemeente. Van heggen planten tot maatje zijn. Mooi toch!”

Daphne Bergman: Burgemeester BeuningenDaphne Bergman: Burgemeester Beuningen

Gevraagd naar onze voornemens…Tja, wat heeft een gemeente voor alle mensen die in de gemeente wonen, werken, recreëren zoal te wensen, meer dan veiligheid, welzijn, leefbaarheid, geborgenheid, respect en duurzaamheid. Nou, dan komen we bij een wensenlijstje dat al die dingen helpt waar te maken. Meer woningen voor jong en oud, wegen die je veilig naar je plek van bestemming brengen, wijken waar je goede contacten hebt, initiatieven waar je draagvlak voor en hulp bij krijgt, je gehoord voelen als je een oplossing voor een probleem aandraagt, hulp als je dat nodig hebt, niet belemmerd worden door onzinnige regels, zien dat fouten gecorrigeerd en misstanden aangepakt worden en kunnen geloven in een toekomst voor volgende generaties. Hoe we dat in Heumen doen? Door plannen te maken voor met name duurzaamheid, aanpak ondermijning, hulp, recreëren, wonen, participatie en nog veel meer en vooral door die uit te voeren al dan niet met anderen. Daar kunnen we heel gewichtig over doen, maar mensen worden vaak blij van kleine dingen. Zo hebben we in de dagen rond kerst en nieuwjaar een ijsbaantje in het centrum van Malden.

De schoolklassen die elkaar afwisselen hebben lol, de ouderen die er naar kijken vermaken zich, en waarschijnlijk levert het de plaatselijke ondernemers nog geld op ook. En met elkaar hebben we een goede sfeer. En op onze nieuwjaarsreceptie is er een filmpje over allerlei initiatieven in onze gemeente. Van heggen planten tot maatje zijn. Mooi toch!”

“Samen met onze inwoners en ondernemers, partners en stakeholders werken we ook in 2020 aan een gemeente die klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat we flexibel zijn en inspelen op de veranderende samenleving. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor gaan we het gesprek aan met onze inwoners en ondernemers. We willen als gemeente een duurzaam woonklimaat. Een gemeente waarin het gewoon is om naar elkaar om te kijken en waar iedereen de zorg krijgt die nodig is. Waar we de zaken financieel op orde hebben.

In het nieuwe jaar zetten we stappen op weg naar een energie neutrale gemeente. Dat doel willen we in 2040 hebben bereikt. Door het energiegebruik te verminderen. Zo wordt volgend jaar weer een deel van onze straatverlichting vervangen door ledlampen. En door op een duurzame manier energie op te wekken. Met zon en wind. Komend jaar wordt een nieuw zonnepark opgeleverd in ons mooie Beuningen. En de contouren voor windenergie worden voor de zomer concreter.

Ook leuk om te vertellen is dat we als kunstrijke gemeente ons rijke aanbod onder de loep nemen. Kijken hoe we dat aanbod kunnen verrijken en verbreden. Dat geldt ook voor ons recreatieve aanbod. Veel fietsers en wandelaars genieten al van onze prachtige uiterwaarden. Volgend jaar willen we die mogelijkheden meer onder de aandacht brengen.

Ik wens u het allerbeste voor 2020. Kom eens een kijkje nemen in Beuningen, Ewijk, Winssen of Weurt. Tot ziens in het nieuwe jaar!”

Mark Slinkman: Burgemeester Berg en DalMark Slinkman: Burgemeester Berg en Dal

“Goede voornemens hebben de eigenschap goede voornemens te blijven, ieder jaar opnieuw. Bij de gemeente Berg en Dal hebben we vanzelfsprekend ook diverse plannen. Die delen we graag met anderen, maar gaat het ons ook vooral om het uitvoeren van die plannen. Een moderne versie van geen woorden maar daden. Ik denk dat dit ook beter bij de (inwoners van de) gemeente Berg en Dal past. Daar heeft u, als inwoners, ook het meeste aan. Het is voor ons daarbij belangrijk te weten wat u wilt. Dankzij de door u gekozen gemeenteraadsleden weten we dat. De gemeenteraad is ‘de baas’ in de gemeente en bepaalt bijvoorbeeld hoeveel geld we uitgeven aan de verschillende taken. Zo heeft u indirect invloed op de keuzes die we als gemeente(raad) maken. Bij veel keuzes betrekken we u ook direct. Steeds vaker en intensiever en meestal voordat we beginnen met het maken van plannen. We proberen daarbij rekening te houden met alle (soms tegenstrijdige) wensen en natuurlijk zaken zoals wettelijke en financiële (on)mogelijkheden. Dat is soms lastig. Maar in de praktijk kunnen we vaak doen wat een inwoner wil. En gelukkig maar. De gemeente Berg en Dal -en onze dorpen in het bijzonder- kenmerken zich immers door de hechte samenleving(en), het hechte verenigingsleven, elkaar helpen en begrip voor de ander. En niet te vergeten het grote aantal vrijwilligers en aanpakkers die hun dorp letterlijk en figuurlijk mooier maken. Niet beloven, maar doen. Dat is de mentaliteit die u zo kenmerkt. Goede voornemens? Die hebben we niet. Wij gaan vooral door op de ingeslagen weg, samen met u.”