Heb je er wel eens aan gedacht om te werken in de forensische psychiatrie? Binnen de muren van de Nijmeegse Pompestichting worden tbs-patiënten behandeld om hen uiteindelijk op een veilige manier terug te laten keren in de maatschappij. Het gaat daarbij om mensen die zware delicten hebben gepleegd, (gedeeltelijk) beïnvloed door een psychiatrische ziekte of stoornis. De behandeling, zorg en beveiliging binnen de Pompestichting zijn dan ook gericht op delictpreventie en op veilig functioneren in de maatschappij. Daarin wordt gezocht naar de juiste balans tussen veiligheid voor de maatschappij en een nieuwe kans voor de patiënt. We spraken met clustermanager patiëntenzorg Sharon Gaab en zorgmanager Mark Weerts. Zij geven je een inkijkje in hun werk. En wie weet… word jij hun nieuwe collega!

Sharon trapt af: “Voor Nijmegen is de bekendste locatie uiteraard de Pompekliniek, recentelijk omgedoopt tot Behandelkliniek Nijmegen. Hier worden tbs-patiënten behandeld. Onze opdracht is mensen terug te laten keren naar de maatschappij.” Tbs betekent terbeschikkingstelling. Deze behandelmaatregel legt de rechter op aan mensen die zware delicten hebben gepleegd, maar lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis die hun gedrag (gedeeltelijk) beïnvloedt. De rechter stelt hen daarom niet volledig verantwoordelijk voor hun daden. Voor het deel van het delict dat de daders wel kan worden aangerekend, legt de rechter gevangenisstraf op het zogenaamde combinatievonnis (gevangenisstraf + tbs). Om de stoornis te behandelen en herhaling te voorkomen wordt tbs opgelegd, met als doel een veiligere samenleving. Sharon vervolgt: “Daarnaast zijn er locaties in Vught en in het dorp Zeeland voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ). Ook hier verblijven patiënten met een tbs-status, maar zij krijgen geen behandeling gericht op resocialisatie. De zorg is veel meer gericht op kwaliteit van leven binnen de instelling, of op mogelijkheden om uit te stromen naar een behandelafdeling wél gericht op resocialisatie. De locatie in Vught is gestueerd in de gevangenis en biedt intensieve specialistische zorg. Tenslotte is er het Expertisecentrum Pompeii, dat zowel in- als externe trainingen verzorgt.”

Pro Persona, FPA Kompas & Kairos

De Pompestichting is onderdeel van Pro Persona, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Op het terrein van Pro Persona in Wolfheze is de FPA Kompas gehuisvest. FPA staat voor Forensisch Psychiatrische Afdeling. “Het beveiligingsniveau ligt hier lager dan bij de andere locaties en de patiënten hebben meer vrijheden. Er is sinds kort ook een beveiligde intensive care (BIC), een schakel tussen GGZ en het forensische”, aldus Sharon. De Pompestichting heeft verder een vrij grote ambulante tak, ondergebracht bij Kairos. Hulpverlening vindt op locatie plaats: ofwel op een van de poli’s in Arnhem, Den Bosch of Nijmegen, ofwel bij een patiënt thuis (forensisch FACT). Ook werkt men nauw samen met de patiënt, diens netwerk en andere hulpverlenende instanties.

Beveiliging versus bewegingsvrijheid

“Afhankelijk van het organisatieonderdeel waarin je werkzaam bent, varieert de manier waarop je bezig bent met veiligheid in de behandeling”, aldus Mark. Bij de Behandelkliniek Nijmegen is de hoogste beveiliging van kracht. De hekken, de portiers… het ontgaat je niet. Op ambulante afdelingen is de beveiliging uiteraard hoger dan op een reguliere GGZ-poli, maar zonder erg zware maatregelen.

Ruimte voor sociale activiteiten

Bij de Pompestichting gebeurt zoveel méér dan alleen behandelen. Zo is er ruimte voor allerhande activiteiten voor de patiënten, zoals muziek maken, houtbewerken en sporten. De eigen voetbalclub ‘Jonker Boys’ is aangesloten bij voetbalbond KNVB. Al worden de thuis- en uitwedstrijden allemaal thuis gespeeld.

Medewerkers gezocht!

Wat kenmerkt een medewerker van de Pompestichting? Naast het juiste opleidingsniveau is het belangrijk dat je de patiënt niet alleen als veroordeelde ziet, maar ook oprecht geïnteresseerd bent in de mens en zijn verhaal áchter het delict, vooral omdat de patiënt zijn straf al heeft gehad. Mark: “Er wordt gekeken naar wat binnen de gestelde kaders zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de patiënt. Het netwerk van de patiënt wordt hier altijd zo veel mogelijk bij betrokken, aangezien een patiënt bij terugkeer in de maatschappij terugvalt op familie en vrienden. Patiënten krijgen zo stapsgewijs hun autonomie en verantwoordelijkheden terug.”

Sharon vult aan: “Als je hier werkt, ben je voortdurend op zoek naar een balans tussen enerzijds het beveiligen en beheersmatige maatregelen treffen, en anderzijds het behandelen. Essentieel zijn vragen als ‘Wat helpt iemand en wat kan diegene zelf doen om zijn behandeling vorm te geven?’, want zonder medewerking van de patiënt is behandeling onmogelijk. De behandeling is erop gericht dat iemand langzaamaan leert omgaan met meer vrijheid en daarmee samenhangende prikkels, verleidingen en uitdagingen.” Bij de behandeling wordt gezocht naar een evenwicht tussen zorg op maat en de effectiviteit en efficiëntie daarvan.

Nieuwe start

Een nieuw jaar biedt de gelegenheid een nieuwe start te maken. Heb jij de nodige mensenkennis en ben je creatief, flexibel, empathisch ingesteld en op zoek naar een uitdagende baan die geen dag hetzelfde is? Voor alle geledingen binnen de Pompestichting geldt: maak met jouw nieuwe start een nieuwe start voor een patiënt mogelijk. Dankzij jou behoren delictgedrag en delicten hopelijk niet langer meer tot de levensstijl van de mensen voor wie jij zorg draagt. Op die manier zorg je voor zoveel meer dan de patiënt alleen!

De Pompestichting is altijd op zoek naar goede mensen, zoals GZ-psychologen, verpleegkundigen en sociotherapeuten.

Ben je benieuwd wat werken bij de Pompestichting jou kan bieden? Kijk dan op: werkenbijpompestichting.nl