Een woonhuisverzekering wordt in verzekeringstermen een opstalverzekering genoemd. Met een opstalverzekering verzekert u de schade aan uw woonhuis en de daarbij behorende onroerende zaken (zaken die niet verplaatsbaar zijn ofwel aard- en nagelvast). Hierbij kunt u denken aan een ingebouwde keuken en een bij het huis horende schuur of schutting. Een opstalverzekering is niet verplicht. Heeft u echter een eigen woning met een hypotheek, dan stelt de bank over het algemeen een opstalverzekering wel verplicht.

De opstalverzekering wordt meestal bepaald op basis van de herbouwwaarde. Met de herbouwwaarde wordt het bedrag bedoeld dat nodig is om op dezelfde locatie een vergelijkbaar nieuw huis te bouwen. Deze herbouwwaarde wordt berekend door de inhoud van het woonhuis (m3) te vermenigvuldigen met een vastgestelde herbouwwaarde per kubieke meter.

Bij het afsluiten van een opstalverzekering wordt vaak ook gevraagd of de fundamenten meeverzekerd moeten worden. De fundamenten vallen niet onder het begrip woonhuis en moeten dus desgewenst meeverzekerd worden. Fundamenten zijn delen van het gebouw onder de laagst begaande vloer, waar het huis op is gebouwd. Er wordt vaak aangeraden om fundamenten mee te verzekeren, want het is een behoorlijke kostenpost als de fundamenten, bijvoorbeeld door een explosie, beschadigd raken.

Welke risicofactoren spelen een rol bij acceptatie van een opstalverzekering?

Door de verzekeraar worden materiële en morele risicofactoren afgewogen bij het al dan niet accepteren van de verzekering en het bepalen van de premie. Factoren die meespelen zijn bijvoorbeeld de bouwaard, de ouderdom en de staat van onderhoud van de woning. Ook de regio en welke gebouwen er in de buurt van het woonhuis staan spelen hierbij een rol. Woont u bijvoorbeeld naast een tankstation of café dan zou dat kunnen betekenen dat u meer premie betaalt.

Welke dekkingen zijn er mogelijk bij een opstalverzekering?

De opstalverzekering kent doorgaans 4 soorten dekkingen, namelijk

  • Branddekking
  • De uitgebreide gevarendekking (UGV)
  • De UGV+
  • De allrisk dekking

Hierbij is de branddekking de meest beperkte verzekering en de allrisk dekking de meest complete gevarendekking.
Deze dekkingen keren de schade uit die bijvoorbeeld is ontstaan door brand, blikseminslag, storm (windkracht 7 of meer), waterschade, inbraak, vandalisme en schade door aanrijding.

Er zijn een aantal zaken standaard uitgesloten van dekking. Catastroferisico’s (rampen) worden uitgesloten van dekking, evenals opzet of roekeloosheid aan de zijde van de verzekerde. De expliciete dekkingen en uitsluitingen vindt u in de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeraar.

Wanneer bent u onderverzekerd?

Als het verzekerde bedrag niet overeenstemt met de volledige herbouwwaarde van de woning, is het verzekerde bedrag te laag. In dat geval bent u onderverzekerd. Bij schade wordt dan ook minder uitgekeerd: alleen de schade in verhouding tot de betaalde premie. Het is dus heel belangrijk om voor het juiste bedrag verzekerd te zijn. Veel polissen kennen een garantie tegen onderverzekering. Let hier bij het afsluiten van een opstalverzekering goed op.

Online een opstalverzekering afsluiten

Via Diks Verzekeringen kunt u online eenvoudig de premie voor een opstalverzekering berekenen en met elkaar vergelijken. Heeft u een geschikte verzekering gevonden? Dan kunt u desgewenst direct de verzekering afsluiten.