Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u de kosten van kleinere geschillen en verkeerszaken, evenals juridische en andere deskundige bemiddeling.

In praktijk blijkt een rechtsbijstandverzekering vaak erg handig en misschien zelfs onmisbaar. Onterecht wordt een rechtsbijstandverzekering door veel mensen gezien als overbodige luxe. In het dagelijks leven kunnen echter allerlei geschillen ontstaan. U wordt aangereden op de fiets, heeft een conflict met de buren, bent het niet eens met uw ontslag of wordt door een winkel niet serieus genomen bij een klacht over een product dat gebreken vertoont. Dit zijn enkele voorbeelden van situaties waarin iedereen terecht kan komen. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u dit niet zelf op te lossen, maar kunt u het geschil bij uw verzekeraar melden. Deze neemt u de kwestie uit handen en onderneemt juridische stappen, mocht dit nodig zijn.

Welke dekkingen zijn er mogelijk bij een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is meestal modulair opgebouwd, zodat u deze op uw eigen wensen af kunt stemmen. Hieronder staan de mogelijke dekkingen met een korte uitleg over wat deze dekking precies inhoudt. In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico, let hier goed op.

Module Verkeer

Met deze module zijn u en uw gezin wereldwijd altijd verzekerd van juridische bijstand, in alle verkeerssituaties. U bent dus niet alleen verzekerd met de auto, maar ook als (brom)fietser of voetganger. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal de kwestie volledig uit handen nemen en alles in het werk stellen om uw schade te verhalen, zelf als hiervoor een juridische procedure noodzakelijk is.

Module Consument en Wonen

Met deze module bent u met het hele gezin, binnen de Europese Unie, verzekerd van rechtshulp bij uiteenlopende consumentenzaken, zoals aankopen (winkel en online) en problemen met een leverancier van energie, telefoon of internet. Ook geschillen omtrent uw woning in Nederland (zoals koop/verkoop/huur/onderhoud/verbouwing) zijn verzekerd. Evenals geschillen met de buren of de familie.

Echtscheiding is op de meeste polissen uitgesloten van dekking, omdat dit een geschil betreft tussen twee verzekerden op dezelfde polis. In sommige gevallen is er wel aanvullend een verzekering voor mediation (een vorm van bemiddeling buiten rechte) af te sluiten.

Module Inkomen

Deze module biedt het hele gezin juridische bijstand bij geschillen omtrent onder andere een arbeidsovereenkomst, een sociale verzekeringsuitkering/voorziening of bij pensioenaanspraken. Wordt u bijvoorbeeld gedwongen ontslagen of staat de hoogte van uw uitkering ter discussie? Dan kan uw rechtsbijstandsverzekeraar juridische bijstand verlenen.

Module Fiscaal en Vermogen

Deze module biedt het hele gezin dekking in Nederland bij geschillen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of bij een effectentransactie. Geschillen met betrekking tot uw tweede woning zijn ook gedekt, mits deze in Nederland of de Europese Unie staat.

Online een rechtsbijstandverzekering vergelijken en afsluiten

Via Diks Verzekeringen kunt u eenvoudig de premie voor een rechtsbijstandverzekering berekenen en met elkaar vergelijken. Zo kiest u zelf of en met welke dekking u de rechtsbijstandverzekering wilt uitbreiden. Bij Diks Verzekeringen is het mogelijk om 24 uur per dag online een verzekering af te sluiten.

De hoogte van de premie hangt af van de dekking die u kiest. Bereken direct online de premie voor een rechtsbijstandverzekering!