Scheiden kun je in allerlei verschillende vormen. Het hoeft allesbehalve een lange, pijnlijke weg te zijn. Jet van Arkel kent als ervaren advocaat de wereld van het familierecht door en door. Al zesentwintig jaar staat zij mensen die uit elkaar gaan op juridisch vlak bij. Daarnaast is zij sinds 2001 mediator bij echtscheidingen.

Op een zonnige morgen vertelt Jet met passie over haar loopbaan. Tot vorig jaar maakte zij als partner en advocaat deel uit van een maatschap in Nijmegen. Sinds januari dit jaar heeft zij haar eigen kantoor. En dat brengt volgens Jet heel wat voordelen met zich mee: “Ik kan me nu voor de volle honderd procent richten op de praktijk van mijn vak. Heb je in een maatschap nog wel eens te maken met bureaucratische processen en ben je afhankelijk van anderen, nu heb ik meer in eigen hand en sta ik ‘los van alles’.”

Kindvriendelijk scheiden

Helaas is het nog altijd eerder regel dan uitzondering dat het belang van het kind tijdens een scheiding ondergesneeuwd wordt door de belangen van beide ouders. Dat moet écht anders, vindt Jet. Het belang van het kind hoort op de eerste plaats te komen. Deze opvatting sluit naadloos aan op haar rol als mediator. Mediation is bij uitstek een manier van kindvriendelijk scheiden, omdat de ouders met elkaar in gesprek zijn en blijven. Jet heeft een training gevolgd voor het voeren van gesprekken met kinderen en ze heeft ervaring met het vertalen van soms nog abstracte wensen in concrete afspraken in ouderschapsplannen, altijd afgestemd op de kinderen.

De ouderwetse manier van procederen, door Jet het ‘toernooimodel’ genoemd, waarbij de partijen in een strijd verwikkeld zijn, is niet erg kindvriendelijk. Jet: “Je bent alleen maar bezig om de eigen standpunten te verdedigen en het belang van het kind wordt dan al snel uit het oog verloren. We moeten af van het toernooimodel en toewerken naar een respectvolle manier van scheiden.” Mediation is dus een goede manier van kindvriendelijk scheiden. Een andere manier is de zogenaamde ‘overlegscheiding’, ofwel ‘collaborative divorce’. Hierover vertelde zij al in editie 1 van ‘Hallo! Nijmegen’.

Villa Pinedo

Het belang van kinderen moet dus centraal staan bij een scheiding. Ze hebben zó veel vragen, zijn onzeker en hebben vaak het idee dat ze moeten kiezen tussen beide ouders. Villa Pinedo kan kinderen van gescheiden ouders helpen. Het is dé plek waar kinderen hun ervaringen delen en een online buddy kunnen krijgen. Een buddy is een ander kind van dezelfde leeftijd die ook een scheiding heeft meegemaakt. Zo hebben ze iemand die echt naar hen luistert en die makkelijk bereikbaar is. Ook biedt stichting Villa Pinedo oudertrainingen aan. Heel belangrijk, want de meeste kinderen accepteren best wel dat hun ouders gaan scheiden, maar ze wensen dat hun ouders dat op een respectvolle manier doen.

14 september: Dag van de Scheiding
Doe de gratis echtscheidings-check na een telefonische afspraak via 024 – 200 19 70

Gezinsadvocaat

Ook binnen de politiek staat dit onderwerp op de agenda. Zo ging het adviesrapport van de Kinderombudsman ‘Vechtende ouders, het kind in de knel’ over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen. En oud-minister André Rouvoet zet actief in op kindvriendelijk scheiden in zijn rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’. Dit rapport bevat vijfenveertig actielijnen en oplossingsrichtingen, die de ministers van VWS en Rechtsbescherming zullen uitwerken binnen het programma ‘Scheiden zonder Schade’.

Een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit experts als rechters, gedragsdeskundigen en familierechtadvocaten. De werkgroep bestudeert de mogelijkheden voor een ‘gezinsadvocaat’. Dit is een hele nieuwe functie die nog vorm gegeven moet worden. De onpartijdige gezinsadvocaat is al in een vroeg stadium van een scheiding bij alle gezinsleden betrokken en kan doorverwijzen naar allerlei instanties, of kan helpen bij de gang naar de regierechter. De gezinsadvocaat is een belangenbehartiger voor het hele gezin. De bedoeling is dat er drie rechtbanken en daaraan gekoppelde gemeentes meedoen aan een pilot rond deze nieuwe functie. Jet is één van de werkgroepleden. Een hele prestatie, want zij is de enige advocaat uit Oost-Nederland in de werkgroep en bovendien gevraagd!

De Dag van de Scheiding

Soms lijken we voor alles een speciale dag te hebben. Moederdag kennen we allemaal, maar wie kent de Dag van de Scheiding op 14 september? Dan kunnen geïnteresseerden gratis advies krijgen bij JvA familierecht. Het is wel noodzakelijk vooraf een afspraak te maken in verband met de privacy van jezelf en anderen. Een scheiding blijft een delicate aangelegenheid. Laat de volgende cijfers eens op je inwerken: één op de drie stellen gaat uit elkaar daar zijn jaarlijks 33.000 kinderen bij betrokken (bron: Factsheet Scheidingen 2017, WODC Ministerie van Justitie en Veiligheid). Familierecht is bepaald geen ‘ver van je bed show’, iedereen kan het op een zeker moment nodig hebben.

Stoer

Jet heeft dus een dubbelrol; ze is zowel advocaat als mediator. De bescheiden advocate kun je met recht een autoriteit op haar vakgebied noemen. En… ze zou zo maar één van de grondleggers kunnen worden van het fenomeen gezinsadvocaat. Onze stad mag trots zijn op deze stoere powervrouw!

Meer weten?
JvA familierecht
Nijmeegsebaan 140 – 02
6564 CM Heilig Landstichting
www.jva-familierecht.nl | 024 – 200 1970

Bezoek ook:
www.villapinedo.nl