Minister Hugo de Jonge kwam met eigen ogen aanschouwen hoe de aanvullende mantelzorg in de praktijk werkt. Hij ging langs bij mevrouw Bonarius in Overveen.

Die kan dankzij de aanvullende mantelzorg op een prettige manier thuis blijven wonen, ook na het overlijden van haar man. Ze krijgt een aantal uren per week ondersteuning van een Saar die met haar boodschappen doet, kookt en kleine huishoudelijke klusjes uitvoert..

De minister maakt zich zorgen over de stijgende kosten in de ouderzorg maar weet ook dat veel ouderen eenzaam zijn. Hij vindt Saar aan Huis een warm en liefdevol initiatief en zag wat voor een belangrijke rol de aanvullende mantelzorger kan spelen.

Minister De Jonge vindt de preventieve werking van dit soort ondersteuning van groot belang. ‘Elke week dat iemand langer thuis kan wonen, bespaart dat het Rijk enorm veel geld.’

Saar aan Huis oprichtster Sabine Blom van Assendelft stelt altijd dat welzijn voor zorg gaat. ‘Bij Saar aan Huis zien we dat ouderen die plezieriger thuis wonen, minder snel een beroep doen op medische zorg.’

Waar Sabine Blom van Assendelft zich zorgen over maakt, is toegankelijkheid van de aanvullende mantelzorg voor mensen met een kleine beurs. ‘De vraag naar ondersteuning groeit sterk, we zien, net als de minister, de preventieve werking van deze aanvullende mantelzorg, maar hij moet wel voor iedereen bereikbaar zijn. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze ondersteuning in hun aanvullende pakketten, maar zeker niet allemaal. Ook gemeenten zijn terughoudend en zien nog niet hoe kostenbesparend de aanvullende mantelzorg op de lange termijn is.’

‘Er moeten beslissingen worden genomen om ouderen te helpen’, aldus Sabine Blom van Assendelft. We mogen onze ouderen niet in de kou laten staan.’

Saar aan Huis is een landelijke organisatie voor aanvullende mantelhulp met meer dan dertig vestigingen. Door het beleid van het kabinet moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Velen willen dat ook maar hebben daarbij wel hulp nodig. Mantelzorgers, kinderen of naasten, raken overbelast door de zorg voor een oudere in combinatie met werk of een druk gezin. De aanvullende mantelzorg van organisaties als Saar aan Huis biedt dan een oplossing door aantal uren per week een vaste Saar te organiseren. Ouderen krijgen altijd dezelfde Saar op een vast tijdstip. Zo houden ze de regie zelf in handen.

Meer informatie is te lezen op: www.saaraanhuis.nl

Foto: Minister Hugo de Jongen met v.l.n.r.: Sabine Blom van Assendelft, mevrouw Bonarius (client) en Claartje Duynstee (Saar)

Foto gemaakt door: judithcapponfotografie.