Dit jaar was er een stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers waarvan de helft omstander was. Dit jaar vielen bijna 1.300 gewonden door vuurwerk, 100 meer dan vorig jaar.

Verwondingen

De helft van de slachtoffers was omstander. Het aantal mensen dat naar het ziekenhuis moest om verwondingen te laten behandelen, daalde licht. De stijging van het totale aantal slachtoffers kwam vooral doordat er fors meer mensen naar de huisartsenpost gingen met lichte verwondingen. Een overgrote meerderheid van de slachtoffers was man, van wie de helft onder de twintig jaar. De patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden en oogletsel. Bij drie procent van de slachtoffers moesten een of meerdere vingers of delen van ledematen worden geamputeerd. Acht op de tien letsels werden veroorzaakt door legaal vuurwerk.

Aansprakelijkheid

Of een persoon aansprakelijk is voor schade als gevolg van door hem afgestoken vuurwerk, is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Als het een slachtoffer wel lukt om te bewijzen dat het letsel veroorzaakt is door illegaal vuurwerk, zal er sneller sprake zijn van aansprakelijkheid.

Categorieën

Bij letsel door vuurwerk zijn er twee categorieën slachtoffers te onderscheiden: omstanders die letsel oplopen doordat iemand anders vuurwerk afsteekt, en mensen die gewond raken door gebrekkig vuurwerk dan wel door het verkeerd gebruiken.

Omstander

Het afsteken van vuurwerk tussen 18:00 en 02:00 uur op 31 december en 1 januari is toegestaan en het is bekend dat aan het afsteken en op korte afstand bekijken van vuurwerk risico’s zijn verbonden. Wordt er binnen dat tijdsbestek op een veilige manier legaal vuurwerk afgestoken, dan zal een slachtoffer zijn schade niet kunnen verhalen op degene die het vuurwerk afsteekt.

Veiligheid

Wel worden eisen gesteld voor het afsteken van legaal vuurwerk. Zo moet sinds kort bij het afsteken van vuurpijlen een lanceerstandaard gebruikt worden. Op het moment dat iemand een vuurpijl afsteekt zonder zo’n standaard en daarbij letsel bij een ander veroorzaakt, zal aansprakelijkheid in de rede liggen. Hetzelfde geldt in geval bij vuurwerk als verstrekte gebruiksinstructies niet worden opgevolgd.

Bewijsvoering

De bewijsvoering is erg belangrijk bij letselschade. Er dient een causaal verband te zijn van de letselschade en de gebeurtenis. Mocht er aansprakelijkheid zijn dan is ook de berekening van de totale schadeclaim verre van eenvoudig. Er zijn specifieke letselschade advocaten die u kunnen bijstaan.