Per 1 juli 2020 hebben partners recht op een aanvullend geboorteverlof. Hoe zit dit nou precies?

Partners hebben sinds 1 januari 2019 recht op één week betaald geboorteverlof. Eén week staat hierbij gelijk aan het aantal uren dat de partner werkt per week. Werkt de partner 40 uren in de week? Dan krijgt de partner ook 40 uren geboorteverlof. Tijdens dit verlof moet de werkgever het loon volledig doorbetalen. De werkgever kan geen voorwaarden stellen aan dit verlof. De enige voorwaarde die dit geboorteverlof kent is dat de werknemer de verlofdagen moet opnemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Indien het kind op 1 juli 2020 is geboren of na 1 juli 2020 is geboren hebben partners recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Hieraan zitten twee voorwaarden verbonden. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen en het geboorteverlof van één week moet eerst zijn opgenomen. Tijdens het aanvullende geboorteverlof ontvangt de partner een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon. Werkgevers moeten deze uitkering voor hun werknemers bij het UWV aanvragen. De werkgever mag er zelf voor kiezen om het loon aan te vullen voor de resterende 30%.

Heeft u vragen of wilt u een op maat gemaakt advies ontvangen? De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen u graag na onze vakantie. Wij openen onze deuren weer op 8 september.