In Nijmegen, op het terrein van de Radboud Universiteit, zit het Max Planck Instituut dat zich focust op Psycholinguïstiek, oftewel het onderzoek naar taalgedrag. Eén van die onderzoeken die nu loopt is het Individual Differences in Language project (kortweg IndividuLa). Voor het IndividuLa onderzoek is het MPI in Nijmegen nog op zoek naar zo’n 400 jongvolwassenen van 18 t/m 30 jaar oud. “De deelnemers maken het onderzoek online, geheel vanuit huis en op een moment dat hen uitkomt. Vergoeding voor deelname is €40,-“, laat het MPI weten.

Onderzoek naar taal

Het MPI maakt deel uit van een internationaal netwerk (Max Planck Gesellschaft) waarbinnen sinds de oprichting in 1948 al aan meer dan 80 instituten onderzoek wordt gedaan. Ieder instituut heeft haar eigen focus. Zo doet het MPI in Nijmegen onderzoek naar Psycholinguïstiek; de studie van hoe we taal produceren en begrijpen, en hoe we vaardigheden aanleren voor het spreken van onze eerste of tweede taal.

Bij het MPI in Nijmegen werken ruim 200 mensen, waaronder promovendi, onderzoekers en ondersteunend personeel. Dankzij een rijke geschiedenis en naar buiten gerichte, dynamische benadering van wetenschap heeft het MPI gerenommeerde onderzoekers uit de hele wereld weten aan te trekken en onderhouden ze nauwe banden met talloze andere onderzoeks- en onderwijsinstituten.

Taal speelt een centrale rol bij menselijke interactie. “De onderzoeken die wij verrichten, zijn opgebouwd uit meerdere invalshoeken van verschillende vakgebieden, zoals: linguïstiek, psychologie, neurowetenschappen, genetica, antropologie, informatica, geneeskunde en akoestiek. We onderzoeken o.a. hoe kinderen en volwassenen hun taal (of talen) leren, hoe spreken en luisteren in ‘real time’ plaatsvindt en hoe het brein taal verwerkt.”

Faciliteiten: van eyetracking tot virtual reality

Voor toonaangevend onderzoek zijn natuurlijk ook toonaangevende laboratoria nodig. “Zo maken wij gebruik van: de baby-en-kindlaboratoria, het laboratorium voor moleculaire biologie, laboratoria voor gedragswetenschappen, eyetracking- en gebarenlaboratoria en een supermodern virtual reality-lab. Naast onze eigen labs kunnen onze onderzoekers ook gebruikmaken van de labs en faciliteiten van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.”

IndividuLa onderzoek

Eén van de onderzoeken die op dit moment centraal staat bij het Nijmeegse onderzoeksinstituut is het IndividuLa onderzoek. “Dit is een grootschalig onderzoek, waarin we verschillen in taal- en cognitieve vaardigheden onder jongvolwassenen in kaart willen brengen. We kijken naar hoe deze verschillen samenhangen met de genen en de werking van de hersenen.”

Voor het IndividuLa onderzoek is het MPI nog op zoek naarzo’n 400 Nederlandssprekende jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar.  Wil je meer weten of meedoen? Scan dan de QR-code voor meer informatie of ga naar mpi.nl/individula