De impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven is groot. Veel werkgevers kunnen hun werknemers geen werk meer bieden door vermindering van het werkaanbod, of doordat de genomen overheidsmaatregelen verplichten tot het sluiten van de deuren. Zijn werkgevers in zo’n situatie verplicht om het loon van werknemers door te betalen?

Indien een werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht doordat er geen werk is, is de werkgever in beginsel verplicht het loon te voldoen. In de coronacrisis is het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg van buitengewone omstandigheden. Voor de coronacrisis kon een werkgever in zo’n situatie, onder bepaalde omstandigheden, een beroep doen op werktijdverkorting. Op 17 maart 2020 is de regeling Werktijdverkorting echter stopgezet, omdat deze niet berekend was op de enorme uitbraak van werkvermindering. In plaats van deze regeling heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd.

Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet het verwachte omzetverlies per 1 maart 2020 ten minste 20% bedragen. Daarnaast mogen de werknemers niet op grond van een bedrijfseconomische reden worden ontslagen gedurende de periode waarover een tegemoetkoming wordt ontvangen.

Meer weten over dit onderwerp? De medewerkers van Wetswinkel Nijmegen helpen je graag verder!

Stichting Wetswinkel Nijmegen
Wetswinkel Nijmegen geeft gratis juridisch advies in Nijmegen en omstreken.
wetswinkelnijmegen.nl