Je hebt vol enthousiasme een nieuwe zithoek aangeschaft, maar helaas is de verkeerde bank geleverd. Nadat je meerdere malen contact hebt gezocht met de leverancier sta je nog steeds met lege handen. Wat kun je nu doen?

Wanneer een afspraak tussen twee partijen niet (naar behoren) wordt nagekomen heet dit non-conformiteit. Gevallen waarin je het verkeerde product geleverd krijgt vallen hieronder: het bedrijf komt de gemaakte afspraak niet na.Stichting Wetswinkel Nijmegen: Je spullen blijken na aankoop niet in orde, wat nu?

Er zijn verschillende manieren om deze niet-nakoming op te lossen. Het meest voor de hand liggend in geval van verkeerde levering is ontbinding. Voordat je kunt overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst moet het bedrijf in verzuim zijn. Hiervoor dien je een ingebrekestelling te sturen: een brief waarin je een uiterlijke datum voor nakoming stelt. Wanneer het bedrijf hier ook niet op reageert kun je de overeenkomst ontbinden. Na ontbinding moet je nog wel enige actie ondernemen. De overeenkomst moet ongedaan worden gemaakt. Dit betekent dat de bank terug moet naar de leverancier, maar je krijgt dan ook jouw betaalde geld terug.

Wanneer je in deze situatie zit is het altijd handig om te controleren of je een rechtsbijstandsverzekering hebt. Deze verzekering zal in dit soort gevallen de vordering vaak afkopen, omdat dit goedkoper is dan naar de rechter gaan.

Meer weten? Stichting Wetswinkel Nijmegen: Wetswinkel Nijmegen geeft gratis juridisch advies in Nijmegen en omstreken. | wetswinkelnijmegen.nl