Begin dit jaar gaat het Nederlandse vaccinatieprogramma tegen het coronavirus van start, maar niet voor iedereen is dit het licht aan het einde van de tunnel. Niet iedereen wil zich laten vaccineren. Dit doet de vraag rijzen of ondernemingen, zoals cafés en concertorganisatoren, klanten die niet gevaccineerd zijn mogen weigeren. Wellicht nog belangrijker is de vraag of een werkgever van zijn werknemer kan verlangen dat hij of zij zich laat vaccineren.

Als iemand anders wordt behandeld vanwege zijn of haar weigering om zich te laten vaccineren dan wordt er onderscheid gemaakt op basis van zijn/haar levensovertuiging. De Algemene wet gelijke behandeling staat dit onderscheid alleen toe wanneer dit een zwaarder wegend doel dient en het onderscheid noodzakelijk is om dit doel te bereiken. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zo zou een vaccinatieplicht bij een drukbezocht concert eerder in de rede liggen dan bij een golfbaan waar men ruime afstand tot elkaar houdt. Ook in dienstbetrekking zal het steeds afhangen van de omstandigheden. Zo kan vaccinatie een gerechtvaardigd beroepsvereiste zijn voor een ziekenhuismedewerker die veel in contact komt met patiënten en ander ziekenhuispersoneel. Als een werknemer hier niet aan voldoet, moet worden gekeken of er andere mogelijkheden zijn. Als er echter helemaal geen alternatieve werkzaamheden zijn die de werknemer kan verrichten zou ontslag wel een uiterst gevolg kunnen zijn.

Bent je benieuwd wat dit voor je eigen situatie kan betekenen of heb je andere juridische vragen? Bij Wetswinkel Nijmegen voorzien wij je graag van gratis juridisch advies!