Soms heb je even wat ondersteuning nodig en jouw vraag om hulp is een goed begin. Je wilt iets veranderen, maar weet misschien nog niet wat of hoe. Je bent al naar je huisarts gegaan en die besloot samen met jou een specialist in te schakelen. Die specialist kan Pro Persona zijn. Pro Persona helpt je als je psychische hulp nodig hebt. Dat begint met aandachtig luisteren. Met kennis van zaken, met hart voor geestelijke gezondheid en aandacht voor psychische veerkracht. Jouw hulpvraag is bij Pro Persona in goede handen. Ik spreek Ineke de Groot , zorgmanager Jeugdteams Nijmegen.

Pro Persona biedt verschillende behandelingen op diverse locaties. Aan de Sint Annastraat 276 kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht voor hulp en behandeling . “Ook hun ouders/verzorgers, broers en zussen worden meestal bij de behandeling betrokken, want een behandeling werkt vaak beter als het gezin en omgeving van de jongeren hier ook bij betrokken worden”, vertelt Ineke. “We hebben een poliklinisch team dat ambulante hulp biedt. Er is ook een Fact team K&J. In dit team werken behandelaren vanuit Pro Persona en Karakter samen. FACT staat voor ‘Function Assertive Community Treatment’. Het is een intensieve vorm van thuisbehandeling. De meeste jongeren die bij ons komen, zijn tussen de 12 en 18 jaar. We werken voor en in de Regio Rijk van Nijmegen.”

Specialistische GGZ-hulp

“We bieden specialistische JGGZ-hulp. Meestal hebben de jongeren al andere hulp gehad, maar die bleek niet afdoende. Dan zijn wij er. Mocht een jongere tijdens de behandeling 18 worden, dan gaan zij over van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet, maar vaak kunnen we de behandeling wel afmaken vanuit het Jeugdteam. Het is vervelend om bijvoorbeeld in de laatste drie maanden van een behandeling overgedragen te worden aan een nieuw behandelteam bij de specialistische volwassenenzorg. Dat kan daarna altijd nog ingezet worden, want ook dat biedt Pro Persona.”

Zo snel mogelijk passende hulp

Pro Persona heeft totaal vier locaties waar de jeugd terecht kan. De Sint Annastraat in Nijmegen is een mooi pand met een prettige sfeer. De teams zijn deskundig en hecht, er is collegialiteit en ook gezelligheid. De teams bestaan uit behandelaren met verschillende achtergronden zoals Klinisch en GZ-psychologen, systeemtherapeuten, verpleegkundige, gezinsbehandelaars, psychiater et cetera.

Ineke: “We kunnen altijd goede mensen gebruiken, want het tekort aan collega’s is overal in de zorgsector aan de orde. Doordat de vraag om Jeugdzorg en JGGZ-hulp is toegenomen, hebben ook wij helaas een wachtlijst. Daarom kijken we kritisch of onze specialistische behandeling ook passend is bij de hulpvraag. We willen zo snel mogelijk aan de slag en hulp bieden aan die jongeren die het nodig hebben.”

Collega’s gezocht!

Om die passende hulp zo snel mogelijk in te kunnen zetten, zijn dus nieuwe collega’s nodig. “We zoeken vooral psychologen (basis, GZ of klinisch), SPV, Verpleegkundig specialisten en psychiaters. Nieuwe collega’s met hart voor de Jeugd zijn van harte welkom!”

Zie jij je al samenwerken in dit hechte en leuke team? Neem dan contact op met Ineke de Groot via www.propersona.nl/jeugd/nijmegen
Sint Annastraat 276, 6525 HB Nijmegen
024 – 343 65 10